Adwentyści Łódź

Zmarł pastor Roman Chalupka

27 lipca, 2023
KADS

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy o nagłej i niespodziewanej śmierci pastora Romana Chalupki, wieloletniego sekretarza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Miał 73 lata.

Pastor Roman Chalupka od ponad 10 lat mieszkał z rodziną w Australii, gdzie służył jako pastor w Wydziale Południowego Pacyfiku Kościoła Adwentystów, opiekując się także polskim zborem adwentystycznym w miejscowości Dandenong. Ostatni raz przebywał w Polsce w marcu i kwietniu bieżącego roku.

Nasze serca przepełnia dziś nadzieja, że w dniu zmartwychwstania spotkamy się z pastorem Romanem, gdy „śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły” (Objawienie Jana 21,1)

W imieniu Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP i całej kościelnej rodziny, składamy wyrazy współczucia Annie, żonie pastora Romana, córce Julii i synom Łukaszowi, Tomaszowi i Szymonowi oraz ich pozostałej rodzinie. Wierzymy, że Bóg ukoi serca wszystkich pogrążonych w smutku, napełniając je nadzieją i pokojem.

Zarząd Kościoła