Adwentyści Łódź

Ordynacja pastora Konrada Pasikowskiego

2 lutego, 2024
iron

W minioną sobotę obchodziliśmy bardzo szczególną uroczystość podczas nabożeństwa. Nasz lokalny duszpasterz – pastor Konrad Pasikowski został ordynowany! Serdeczne gratulacje!

Słowem Bożym służył Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP pastor Jarosław Dzięgielewski, a życiorys pastora przedstawił Przewodniczący Diecezji Wschodniej pastor Marek Rakowski, który również służył modlitwą ordynacyjną. Senior okręgu łódzkiego pastor Mirosław Karauda przeczytał słowa przekazania pełnomocnictwa kaznodziejskiego.

Uroczystość przebiegała w atmosferze wdzięczności Bogu za drogę jaką dotychczas prowadził pastora Konrada.

Pastorze Konradzie – cieszymy się, że wraz ze swoją żoną Martą jesteście z nami w Łodzi! Niech łaskawy Bóg obdarzy Was swoją łaską i prowadzi przez całe życie.