Adwentyści Łódź

Projekt “Wielki Bój”

26 maja, 2023
pastor Dariusz Lazar

Jest niewiele tak ważnych książek dla adwentyzmu jak książka Wielki Bój. Od wielu lat
wkładamy dużo wysiłku w jej rozpowszechnianie i chcielibyśmy, aby jej treść mogła zaistnieć również
w mediach. Właśnie w tym celu rozpoczęliśmy realizację projektu Wielki Bój.


Projekt zakłada stworzenie serii odcinków wideo odnoszących się tematycznie do książki.
Materiały wideo nie będą jedynie powieleniem treści dostępnej w książce, ale jej rozszerzeniem
pomagającym lepiej zrozumieć opisywane w niej historie. Planujemy nagrać łącznie 65 odcinków,
z czego 25 będzie odcinkami głównymi, paralelnymi do rozdziałów, pozostałe zaś będą krótsze
i poruszać będą zagadnienia dodatkowe, jak na przykład życiorysy występujących w rozdziale
postaci.


Ostatecznie projekt sfinalizujemy wydaniem książki Wielki Bój, w której znajdą się kody QR, aby
czytelnik mógł je zeskanować i obejrzeć materiał wideo. W ten sposób będzie można zapoznać się
z jej treścią nie tylko poprzez czytanie, ale też przez oglądanie.


Nagrania do projektu zaczęliśmy w 2022 r. i planujemy, że jego realizacja, przygotowanie
i publikowanie potrwa około trzech lat, przy czym tempo realizacji zależne jest od naszych możliwości
finansowych.


Realizacja takiego projektu wymaga wiele wysiłku. Zaczynając od zebrania potrzebnych
informacji i napisania skryptów, przez znalezienie ekipy nagraniowej, samo nagranie odcinków,
stworzenie ścieżek dźwiękowych, koncepcji graficznych, i w końcu zmontowanie wszystkiego oraz
reklamowanie programu – jest tego sporo. Pomimo wszystkich tych trudności nadal uważamy,
że warto go realizować.


Chcieliśmy poprosić Was o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Jeśli podoba się Wam
pomysł i chcecie go wspierać finansowo, złóżcie dar w trakcie kolekty. Możecie także zrobić to
przelewając środki na konto bankowe podane poniżej lub wpierając internetową zbiórkę pieniędzy.

Projekt zakłada stworzenie serii odcinków wideo odnoszących się tematycznie do książki.
Materiały wideo nie będą jedynie powieleniem treści dostępnej w książce, ale jej rozszerzeniem
pomagającym lepiej zrozumieć opisywane w niej historie. Planujemy nagrać łącznie 65 odcinków,
z czego 25 będzie odcinkami głównymi, paralelnymi do rozdziałów, pozostałe zaś będą krótsze
i poruszać będą zagadnienia dodatkowe, jak na przykład życiorysy występujących w rozdziale
postaci.


Jak wesprzeć projekt?
● składając dar na nabożeństwie 27 maja
● robiąc przelew na konto

Diecezja Południowa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
ul. Lubelska 25, 30-003 Kraków
49 1020 2892 0000 5702 0166 5108
Tytuł przelewu: Projekt Wielki Bój

● wpierając internetową zrzutkę, którą znajdziesz pod adresem
https://zrzutka.pl/sbhcat

Materiały:


Książka PDF

Audiobook