Adwentyści Łódź

10 Dni Modlitwy 2024 – informator

4 stycznia, 2024
KADS

 „Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski!” Ps. 66,20

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie.

Coroczny program 10 Dni Modlitwy jest bardzo dobrą okazją wejścia w kolejny okres w atmosferze uduchowienia, bliskich relacji i rozmowy z samym Bogiem zarówno w życiu osobistym, jak i we wspólnocie. Podsumowania minionego czasu dokonały się w ostatnich dniach grudnia. Początek roku, to możliwość spojrzenia w przyszłość, podjęcia wysiłku o bliską więź ze Zbawicielem, prośby o wpływ Ducha Świętego i moc do głoszenia Ewangelii.

Chociaż oczywiste jest, że przed Panem możemy stawiać się ze swym uwielbieniem i prośbami właściwie w każdej chwili, jednak ten najbliższy okres niech będzie czasem szczególnego zjednoczenia z rodziną zborową.

W tych dniach będziemy zastanawiać się nad praktyczną stroną podążania za Jezusem, nad priorytetami i wartościami chrześcijańskiego życia. Jestem przekonany, że spotkania tego cyklu mogą być wielkim duchowym doświadczeniem dla każdego uczestnika.

Nich pastorzy i starsi zboru zadbają o zorganizowanie spotkań grupowych tak, aby brało w nich udział jak najwięcej osób. Zachęcam, by ostatni dzień tego programu – sobotę 20 stycznia – uczynić czasem szczególnych modlitw i postu.

Łączę życzenia Bożego pokoju i umocnienia w nadziei powracającego Jezusa.

W imieniu Zarządu Kościoła

brat w Chrystusie

Jarosław Dzięgielewski

Media: