Adwentyści Łódź

#4. Jerozolima – światowa agenda ❖ KOŃCOWE ODLICZANIE: Powrót do Przyszłości

20 marca, 2024
Adwentyści Łódź

“I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. 18 Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć” Ap 13,16-18

Pozostałe wykłady w serii: